Radarski bazirani uređaji

Ove stranice namjenjene su svima koje zanima kako se vrši mjerenje brzine kretanja vozila, s posebnim osvrtom na način funkcioniranja mjernih instumeta za kontrolu brzine kretanja vozila, kao i uređajima za njihovo detektiranje i ometanje.

Morate imati na umu da detekcija i ometanje policijskih službenika u obavljanju mjerenja brzine kretanja vozila po hrvatskim zakonima nije dopušteno!

Falcon

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, u Članku 283. stavak 4. stoji:
Ne smiju se koristiti niti ugrađivati u motorno vozilo uređaji ili naprave koje imaju za cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama. Ukoliko policijski službenik nađe na vozilu ili u vozilu takav uređaj ili napravu naredit će vozaču da ga ukloni, a ukoliko vozač to odbije, uređaj ili naprava će se ukloniti o trošku vozača.

Multanova 1 Multanova 2

Nadalje, u slijedećem stavku se kaže:
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 4. ovoga članka.
Od 1. lipnja 2008. godine u Hrvatskoj je zakonom zabranjeno korištenje radar detektora i jammera.